PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. INFORMAȚII GENERALE:

Prezenta notificare este redactată în vederea informării cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și la drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea acestor date.

Procesarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RegulamentuI generaI privind protecția datelor – RGPD).

OPERATORUL

BiciLand SRL cu sediul social în str. Știrbei Vodă, nr. 95, sect. 1 București, CUI 44772533 reprezintă operatorul în conformitate cu RGPD și, prin urmare, suntem responsabili pentru protecția datelor cu caracter personal descrise mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind datele cu caracter personal vă rugăm să ne contactați prin email la: office@biciland.ro .

II. PROCESAREA DATELOR

BiciLand SRL înregistrează următoarele date cu caracter personal: telefon personal, adresă de poștă electronică, nume, prenume, adresă poștală, cont bancar.

BiciLand SRL vă solicită date cu caracter personal pentru înregistrarea și executarea contractelor, în vederea sau pentru îndeplinirea altor obligații legale.

III. CUM SE COLECTEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

BiciLand SRL colectează datele cu caracter personal direct de la persoana vizată. Atunci când ne furnizați datele, această furnizare este voluntară.

IV. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Potrivit Regulamentutui generaI privind protecția datetor, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 RGPD);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (art. 16 RGPD);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (art. 17 RGPD);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art. 18 RGPD);
  • Dreptul de a primi datele personale ale dumneavoastră într-un format structurat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (art. 20 RGPD);
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (art. 21 RGPD);
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD (art. 77 RGPD).